REM sömn

REM sömn är ett ord som då och då luftas när man diskuterar diverse benämningar och begrepp inom vila. REM är en förkortning av dess innebörd som betyder rapid eye movement. När du befinner dig i denna sömn position drömmer man allt som oftast. Detta är den lättaste typ av sömn och i detta sömnläge har man lättast för att vakna och känna sig utvilad. Man befinner sig i detta tillstånd 4-5 gånger om under natten. Till en början så befinner man sig i detta sömnläge kortare period men desto längre natten/morgonen lider mot sitt slut desto längre är REM. Hjärnan blir aktivare för varje period som går.

REM sömn påbörjas ca 90 minuter in i sömnen. Kroppen ökar sin temperatur, pulsen ökar, och även syreförbrukningen till hjärnan ökar under denna period. Under denna period så rör sig ögonen extremt mycket. Detta är förklaringen till förkortningen REM, dvs rapid eye movement. Ögonen är dock det enda som ökar i fysiskt utförande. Resterande del av kroppen kan upplevas som förlamad.

REM sömn viktig

Kroppen och hjärnan mår bra av att uppnå REM sömn. Uppnår man inte detta sömn stadie finns det en risk för psykologiska störningar och ett svängande humör. En del anser att detta sömn stadie behövs för att bearbeta dagliga händelser. Det finns även de som argumenterar för att kroppen gör sig av med onödig information som snappats upp.  Alkohol kan leda till att man undertrycker REM sömn vilket i sig återigen visar den negativa påverkan som alkohol har på sömnen. Detta har visat sig ur flera olika lägen.